Kurs z andrologii klinicznej

W dniach 26-28 czerwca brałem udział w kursie z andologii klinicznej w Łodzi.