Depresja

Depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. W ciągu całego życia choruje na nią od 5 do 17 % populacji. Powstaniu depresji sprzyjają różnorodne wydarzenia życiowe, najczęściej o ujemnym znaczeniu emocjonalnym takimi jak:

 • utrata bliskiej osoby

 • poważna choroba

 • utrata poczucia bezpieczeństwa (domu, pracy, majątku )

 • utrata pozycji społecznej

 • stresujące wydarzenia życiowe

Depresja może również jednak mieć związek z pozytywnymi wydarzeniami życiowymi, związanymi jednak z dodatkowym obciążeniem emocjonalnym np.: narodziny dziecka, awans zawodowy. Ponadto w części przypadków początkom depresji nie towarzyszą żadne znaczące wydarzenia.

Do głównych objawów depresji należą:

 • obniżenie nastroju objawiające się stale utrzymującym się uczuciem smutku

 • uczucie braku energii i zmęczenia

 • utrata zainteresowań i brak odczuwania przyjemności

 • trudności z wykonywaniem codziennych obowiązków

 • zaburzenia snu

 • obniżenie apetytu

 • obniżenie koncentracji

 • obniżenie poczucia własnej wartości

 • myśli samobójcze

Ponieważ każdemu zdarzają się okresy gorszego samopoczucia do rozpoznania depresji ważne jest aby powyższe objawy utrzymywały się przez co najmniej dwa tygodnie.

W leczeniu depresji najczęściej stosuje się farmakoterapię połączoną czasami z psychoterapią.