Pochwica

Pochwica (vaginismus) to szczególny rodzaj dysfunkcji seksualnej, polegający na mimowolnym skurczu mięśni wejścia do pochwy i dna miednicy. Sprawia to, że stosunek płciowy lub jakakolwiek aktywność seksualna, która obejmuje penetrację jest bolesna lub niemożliwa.

Wyróżniamy pochwicę pierwotną, która trwa już od pierwszych prób kontaktów seksualnych. W pochwicy wtórnej objawy pojawiają się później, po okresie w miarę udanego życia seksualnego.

Pochwica pierwotna może być przyczyną nieskonsumowanego małżeństwa, trwającego wiele lat.

Przyczyna pochwicy może być fizyczna ale najczęściej ma podłoże psychiczne. W pochwicy dochodzi do rozwoju odruchowej reakcji obronnej przeciw nieprzyjemnemu przeżyciu. Podłożem do rozwoju tej reakcji mogą być:

  • urazowe doświadczenia seksualne

  • zaburzone relacje partnerskie

  • negatywna postawa wobec mężczyzn

  • rygoryzm religijny

  • lęki seksualne

Gdy dojdzie do wytworzenia się reakcji odruchowej, przebiega ona już automatycznie poza kontrolą kobiety. Podczas próby kontaktu seksualnego, wkładaniu tamponu lub nawet badania ginekologicznego dochodzi właśnie do opisywanego skurczu mięśni zamykających wejście do pochwy. Pochwica jest schorzeniem przewlekłym, z tendencją do trwania nawet przez wiele lat. Znacznie utrudnia prowadzenie życia seksualnego, znalezienie partnera czy też posiadania potomstwa.

Dobrą wiadomością jest to, że można ją skutecznie leczyć. Zwykle stosuje się leczenie farmakologiczne, terapię seksuologiczną, psychoterapię. Połączenie tych technik pomaga kobiecie przezwyciężyć bariery fizyczne i psychiczne by wygrać z pochwicą.

Podczas terapii współpracuję z ginekolożką i rehabilitantką. Obie panie zostały przez mnie odpowiednio przeszkolone do badania i prowadzenia terapii u kobiet z pochwicą.