Przedwczesny wytrysk

Przedwczesny wytrysk (PE – premature ejaculation) jest najczęściej występującą dysfunkcją seksualną u mężczyzn. Szacuje się, że ten problem dotyczy 30-40 % dorosłych mężczyzn, przyczyniając się do obniżania jakości życia i wpływa negatywnie na relacje partnerskie.

Przedwczesny wytrysk objawia się niezdolnością do powstrzymania wytrysku przez mężczyznę podczas stosunku płciowego przy minimalnej stymulacji przed penetracją albo tuż po niej. Dodatkowymi objawami są brak kontroli nad wytryskiem i poczucie dyskomfortu z tego powodu.

Przyczyny przedwczesnego wytrysku są zarówno fizyczne:

  • zaburzenia w poziomie neuroprzekaźników
  • choroby układu moczowo – płciowego
  • zaburzenia hormonalne
  • choroby neurologiczne

 jak i psychiczne:

  • zaburzenia relacji partnerskich
  • nerwice
  • depresja

Podstawą efektywnego leczenia przedwczesnego wytrysku jest farmakoterapia. Istnieje kilka możliwości w tym zakresie. Obecnie lekami pierwszego rzutu są leki wpływające na ośrodkowe i obwodowe mechanizmy kontroli wytrysku. Efektem ich działania jest przedłużenie czasu w jakim dochodzi do wytrysku. W razie niezadowalających efektów istnieje możliwość dołączenia leków o działaniu miejscowym. Psychoterapia, w tym techniki poznawczo-behawioralne i terapia partnerska należą do pomocniczych sposobów leczenia pacjentów z przedwczesnym wytryskiem. Zgodnie z zaleceniami ekspertów, nie powinny być stosowane samodzielnie, a jedynie w połączeniu z farmakoterapią dla utrwalenia jej efektu.