Psychiatria

Psychiatria

  • depresja
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nerwicowe, w tym zespoły natręctw
  • zaburzenia snu
  • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
  • zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
  • otępienia, zaburzenia zachowania osób w podeszłym wieku
  • uzależnienie od leków nasennych i uspokajających